Emosi Dalam Urusniaga Saham

Walaupun video ini untuk forex trading, tapi hal berkenaan kawalan emosi terpakai untuk kedua-dua urusniaga forex dan saham.