Bukan Semua Pelaburan Unit Amanah Itu Lebih Untung Dari …

Unit trust

Morningstar Malaysia > Islamic Malaysia Equity

Ini adalah prestasi 63 dana ekuiti patuh Shariah di Malaysia.

Untuk tempoh Okt 2005- Okt 2015, iaitu 10 tahun.

Sila kira.

1. Berapakah jumlah dana ekuiti yang dapat lebih dari 8% sepanjang tempoh ini ?

2. Berapakah jumlah dana ekuiti yang dapat lebih dari 8%, selepas tolak kos tertentu seperti caj jualan, sepanjang tempoh 10 tahun.
.

Apakah tuan tahu kenapa benchmark 8% ini digunakan ?

@Pakdi.net – Bukan Semua Pelaburan Unit Amanah Itu Lebih Untung Dari …