Aktiviti saham dalam Jadual Saham 3RUDS hari ini – GOB @ 11:43 pagi