Prestasi saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, ISNIN 27/2/2017 pada jam 11:57 pagi