dana Archive

  • Sepatutnya agen merupakan sambungan/extension kepada fund manager. Kita sedia maklum yang fund manager tu memang orang yang cekap dan serba tahu berkenaan keadaan pasaran dan ekonomi. Disebabkan agen adalah extension (sepatutnya!) kepada fund manager, patutnya agen turut "in sync" atau selari dengan pengetahuan fund manager. Tak perlu sampai tahap apa yang fund manager tahu tapi setakat pengetahuan am tentang pasaran dan ekonomi pun dah memadai.

    Agen Unit Trust Dari Kaca Mata Pelabur

    Sepatutnya agen merupakan sambungan/extension kepada fund manager. Kita sedia maklum yang fund manager tu memang orang yang cekap dan serba tahu berkenaan keadaan pasaran dan ekonomi. Disebabkan agen adalah extension (sepatutnya!) kepada fund manager, patutnya agen turut "in sync" atau selari dengan pengetahuan fund manager. Tak perlu sampai tahap apa yang fund manager tahu tapi setakat pengetahuan am tentang pasaran dan ekonomi pun dah memadai.

    Continue Reading...